ទិន្នន័យទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន

ទិន្នន័យទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន

             ក្រុមហ៊ុន សាយ៉ាមគ្លូប៊លហៅស៍ (Siam Global House Public Company Limited) កើតមកពីការរួមគ្នារវាង ក្រុមហ៊ុន សាយ៉ាមគ្លូប៊លហៅស៍ និងក្រុមហ៊ុន សាយ៉ាមគ្លូប៊លហៅស៍(ខនកែន) ដោយដំណើរការរួចរាល់តាមលិខិតបង្ហាញការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី ៨ មិថុនា ២០០៧ ដោយចុះបញ្ជីលើកដំបូងចំនួន ៧០០,០០០,០០០ បាត ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មលក់ទំនិញសំណង់ ឧបករណ៍តុបតែង ដែលប្រើសម្រាប់ការសាងសង់ ជួសជុល តុបតែងផ្ទះនិងសួនច្បារ នៅក្នុងអាគារដ៏ធំហើយទាន់សម័យ។ គ្លូប៊លហៅស៍ (Global House) ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលក់សម្ភារះសំណង់និងតុបតែងផ្ទះគ្រប់រូបបែបដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសថៃ ដោយមានសាខាដំបូងក្នុងខេត្ត រយអេតប្រទេសថៃ គ្រប់គ្រងដោយលោក វិធូន សុរិយាវានាគុន នាយកប្រតិបត្តិ ដែលមានផ្នត់គំនិតនិងការប្តេជ្ញាចិត្តបង្កើតអ្វីដែលថ្មីអោយកើតមានឡើងសម្រាប់អាជីវកម្មលក់សម្ភារះសំណង់ប្រទេសថៃ។ ដោយសារកត្តាដែលមានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសម្ភារះសំណង់មកច្រើនជាង ២០ ឆ្នាំ គ្លូប៊លហៅស៍ បានកើតឡើងដោយមានគំនិតនិងទស្សនវិជ្ជាថា គ្រប់បែបយ៉ាងអោយគេហដ្ឋាន របស់លោកអ្នក ដែលចាត់ទុកថាដើមគំនិតក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មលក់សម្ភារះសំណង់ទូទៅអោយក្លាយជាអាជីវកម្មបែប Warehouse Store ដែលមានរួមបញ្ចូលទំនិញក្រុមសំណង់ ទំនិញប្រភេទតុបតែងផ្ទះ អាគារ សួនច្បារ ឧបករណ៍ជាង រួមទាំងទំនិញផ្សេងៗទៀតជាច្រើនប្រភេទ ដោយមានចំនួនទំនិញជាង ១៣០,០០០ មុខ ហើយរៀបចំដោយមានរបៀបក្នុងអាគារដ៏ធំនិងទាន់សម័យ មានក្រលាផ្ទៃចាប់ពី ១៨,០០០ ដល់ ៣២,០០០ មែត្រការ៉េ ទាំងអស់នេះដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលអោយអតិថិជនអាចមើលទំនិញ និងជ្រើសរើសទិញទំនិញ។